Algemene Voorwaarden STAP1 Coaching

STAP1 Coaching (STAP1)
Is een aanbieder van coaching op het gebied van twintigers en dertigers dilemma’s en persoonlijke ontwikkeling. Er gelden voor de deelnemers algemene voorwaarden die aan elke deelnemers die een programma volgt wordt verstrekt.

Overdragen sessie
Een sessie van STAP1 is persoonsgebonden. Een deelnemer kan dus zijn module niet aan een ander overdragen.

Materiaal STAP1
Het is niet toegestaan om als deelnemer materialen, beelden of de modules van STAP1 voor commercieel gebruik in te zetten of te bewerken, tenzij STAP1 hier toestemming voor heeft gegeven.

Filmen sessie
Door beide partijen is het niet toegestaan een (skype) sessie op te nemen/ te filmen.

Wijziging sessie
Als door overmacht een sessie niet door kan gaan, zorgt STAP1 voor een passend alternatief voor de deelnemers. De deelnemers worden tijdig op de hoogte gebracht. Gewijzigd tijdenstip/ locatie van de sessie geeft geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. 

Gesprek
Tijd, data en locatie voor een gesprek wordt samen met de deelnemers afgesproken. 1 gesprek duurt 60 minuten.

Aansprakelijkheid bijeenkomst
STAP1 spant zich in om de sessies voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het aangaan van een (skype) sessie verloopt op eigen risico van de deelnemer.

Privacy
Informatie over websitebezoek en persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken over privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door een mail te sturen naar sanne@stap1coaching.nl. 

Leveringsvoorwaarden
Het betaaltermijn is 14 dagen.

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2019.